CaliBátor

Startnummer 18 – CaliBátor. Mit einem Opel Calibra tritt das Team CaliBátor gegen die Konkurrenz an. Ob der Opel den anspruchsvollen Bedingungen gewachsen ist?

Cookie-hoz való hozzájárulás Real Cookie Banner-val